• Painon muutoksiin perustuva IoT järjestelmä

  FORCIOT® SKID järjestelmä on ratkaisu niiden tuotteiden varastonhallintaan, joita ei ole mahdollista laskea kappaleissa. Painon muutoksiin perustuva varastonohjaus tuo lisäarvoa toimitusketjun hallintaan. Järjestelmää voidaan käyttää ilmoittamaan painon muutoksista tai toisaalta varmistamaan että paino ei ole muuttunut vaan että tuotteet ovat edelleen paikoillaan. Järjestelmään voi asettaa hälytysrajan, jonka perusteella voidaan automatisoida täydentämistä.
 • Helppo ja nopea ottaa käyttöön

  FORCIOT® SKID-järjestelmä on monikäyttöinen ja kustannustehokas sekä asennettaessa että käytettäessä. Järjestelmä koostuu FORCIOT® SKID -mittalevyistä, joissa on integroitu kahva ja lukitusjärjestelmä useiden skidien yhdistämiseksi toisiinsa, gateway tiedonsiirtoa varten, Microsoft Azure IoT -pilvi tietojen tallentamiseen ja FORCIOT® SKID verkkosovellus tietojen katseluun ja analysoimiseen.
 • Yhdistä useita skidejä toisiinsa

  Järjestelmän toimii älykkäiden mittalevyjen, skidien, lähettämän varastoseuranta datan avulla. Yksi skidi on kooltaan 600 x 800 mm eli puolikas eurolava. Useita skidejä voidaan liittää toisiinsa isomman mitta-alueen aikaan saamiseksi.
 • FORCIOT® SKID käyttöliittymä

  FORCIOT® SKID ei ole vain painoa mittaava anturilevy, se on täysin automatisoitu toimitusketjujen hallintajärjestelmä. Helppokäyttöinen verkkosovellus tarjoaa reaaliaikaista tietoa käyttäjille missä tahansa. milloin vain. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa mobiililaitteen tai tietokoneen kanssa. Järjestelmä hälyttää, kun asetettu raja saavutetaan tai jos paino muuttuu SKID-mittalevyn päällä.

Inventory monitoring

“Oh no, we have run out of stock.” – Avoid the risk of running out of inventory!

FORCIOT® SKID is a unique solution to manage inventories in
an intelligent way based on the load. FORCIOT® SKID provides a simple solution for real-time inventory monitoring even for products that are not possible to identify as single objects.

Key benefits: Real-time data + Digitalization of operations + Less manual work

Material Flow Management

Just-in-time material flow for every pallet on every phase of the supply chain!

FORCIOT® SKID is a real-time material flow management system that helps to keep optimal inventory even at every production phase: place the skids under the monitored goods and get real-time data on inventory level.  No more visual inspections or rough estimates – get real time data like never before!

Key benefits: +JIT delivery + Optimizing stock + Automating replenishments

Nyt saatavilla

Forciot SKID on ainutlaatuinen painon muutoksiin perustuva IoT ratkaisu sellaisten materiaalien varastojen hallintaan, joita ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiksi kappaleiksi.

FORCIOTin älykäs venyvä anturiteknologia mahdollistaa uuden tavan optimoida varastoja ja materiaalivirtaa.

Ryhdy edelläkävijäksi toimitusketjun hallinnassa tämän innovatiivisen teknologian avulla.

Kehitä operatiivista toimintaasi

Painon muutoksiin perustuvan varaston seuranta- ja hallintajärjestelmän avulla

 • Reaaliaikaiset varastotiedot

  IoT-ratkaisu sellaisten materiaalien täyttöasteen seuraamiseen, joita ei voida laskea kappaleina.
 • Manuaalisten toimintojen tehostaminen

  Aikaa vievän manuaalisen inventoinnin vähentäminen mahdollistaa tuottavamman työn tekemisen.
 • Kaupintavarastojen seuranta

  Näkyvyys kaupintavarastossa olevien tuotteiden täyttöasteeseen mahdollistaa nopeamman ja automatisoidun laskutuksen ja tavaroiden täydentämisen.

  Skidit auttavat varmistamaan tuotteiden saatavuuden loppuasiakkaalle myyntipisteessä.
 • Täydennysten automatisointi

  Monitoroi raaka-aineita, kuten nesteitä tai rakeita välttääksesi tuotannon pysäytyksiä, jotka ovat kalliita ja voivat johtaa myynnin menetykseen.

  Kun asetettu täyttöaste saavutetaan, lähetetään sähköposti-ilmoitus , jotta varastoa voidaan täydentää oikea aikaisesti.